پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دندان پزشک عمومی شیرازبهترین دکتر دندان پزشک عمومی شیراز دکتر دندان پزشک عمومی در شیراز لیست پزشکان دندان پزشک عمومی شیراز مطب پزشکان دندان پزشک عمومی مطب های دندان پزشک عمومی شیراز دکتر دندان پزشک عمومی خوب شیراز
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مسعود یداللهی خالص : شیراز
فارس - شیراز - خیابان انقلاب (نادر)، روبروی پارک انقلاب، طبقه دوم