پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری اردبیلبهترین دکتر متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری اردبیل دکتر متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری در اردبیل لیست پزشکان متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری اردبیل مطب پزشکان متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری مطب های متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری اردبیل دکتر متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری خوب اردبیل
آخرین نظرات مخاطبین
خوب بپذ
آدرس و شماره تماس مطب دکتر شهرام حبیب زاده : اردبیل
اردبیل - اردبیل - اردبیل
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .