پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی بابلبهترین دکتر فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی بابل دکتر فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی در بابل لیست پزشکان فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی بابل مطب پزشکان فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی مطب های فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی بابل دکتر فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی خوب بابل
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر حمید شافی : بابل
مازندران - بابل - بابل میدان کشوری روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان پزشکان خوارزمی