پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان رشتبهترین دکتر فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان رشت دکتر فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان در رشت لیست پزشکان فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان رشت مطب پزشکان فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان مطب های فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان رشت دکتر فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان خوب رشت
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
مشکل قلبی داشتم دکتر استنت گذا شت
بله .مشکل قلبی نتیجه خوب
کرفتکی عروق که بکمک دکتر مشکل به طور کامل برطرف شد
گرفتگی درناحیه قفسه سینه و افزایش فشار که باتوجه به شرایط افزایش فشار طبق نظردکتر مشکل اعصاب میباشد و با دارو درحال کنترل است
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مجید چینی کار : رشت
گلسار - ابتدای بلوار نماز - روبروی مجتمع پزشکی صابرین - داخل