پرسش و پاسخ پزشکی        ورود پزشکان       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص بیماری های قلب و عروق بابلبهترین دکتر تخصص بیماری های قلب و عروق بابل دکتر تخصص بیماری های قلب و عروق در بابل لیست پزشکان تخصص بیماری های قلب و عروق بابل مطب پزشکان تخصص بیماری های قلب و عروق مطب های تخصص بیماری های قلب و عروق بابل دکتر تخصص بیماری های قلب و عروق خوب بابل
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
قلبی دکتر بی‌نظیر
امتیاز درج شده است
بسیار عالی بود
احلهیعزتلنا خبخبخببحلخیهسهیخلنلتبیعسندناخققخلحبهیت
دکتر خوبیه
امتیاز درج شده است
گرفتگی عروق
مشکل قلبی . بسیار عالی
نمایش لیست کامل نظرات
پرسیدن سوال پزشکی
آدرس و شماره تماس مطب دکتر حبیب اله مصطفی لو : بابل
میدان کارگر، بابل - میدان طالقانی پلی کلینیک تخصصی بابل ساختمان پزشکان