پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص چشم پزشکی آملبهترین دکتر متخصص چشم پزشکی آمل دکتر متخصص چشم پزشکی در آمل لیست پزشکان متخصص چشم پزشکی آمل مطب پزشکان متخصص چشم پزشکی مطب های متخصص چشم پزشکی آمل دکتر متخصص چشم پزشکی خوب آمل
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مجد حسن نتاج : آمل
خیابان ۱۷ شهریور - کوچه بنیاد شهید - ساختمان رازی
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .