پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان کارشناس فیزیوتراپی یزدبهترین دکتر کارشناس فیزیوتراپی یزد دکتر کارشناس فیزیوتراپی در یزد لیست پزشکان کارشناس فیزیوتراپی یزد مطب پزشکان کارشناس فیزیوتراپی مطب های کارشناس فیزیوتراپی یزد دکتر کارشناس فیزیوتراپی خوب یزد
آدرس و شماره تماس مطب محمدمهدی فلاحتی : یزد
صفائیه - خیابان تیمسار فلاحی - خیابان مریم - فیزیوتراپی توانا
برنامه کاری مطب: 16 الی 21