پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترا داروسازی شهریاربهترین دکتر دکترا داروسازی شهریار دکتر دکترا داروسازی در شهریار لیست پزشکان دکترا داروسازی شهریار مطب پزشکان دکترا داروسازی مطب های دکترا داروسازی شهریار دکتر دکترا داروسازی خوب شهریار
آدرس و شماره تماس مطب دکتر رامین عطایی : شهریار
اندیشه-داروخانه دکتر محمودیان
راهنما در ابتدای سال ۱۳۹۴ تغییرات کلی در شماره تلفن استان ها انجام شد ، و شماره های ۷ رقمی شهرها به ۸ رقمی تبدیل شد
در اکثر شهر ها عدد ۳ به اول شماره های هفت رقمی اضافه شده است اما بهتراست از ۱۱۸ مخابرات هر استان عدد اضافه شده به ابتدای شماره تلفن هر شهر را، بپرسید .