پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داروسازی تبریز
تبریز
دکتر رضا مراد پور
دکترا داروسازی
1- انتهای خیابان سرباز شهید، داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی