پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی تبریز
موسسه‌تصویر‌برداری‌دکترادیب‌فر
چهاراه آبرسان تقاطع آبرسان با زیرگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ریتا سرخوش
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان ازادی - نبش گلگشت - کوچه شف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر شهرام دبیری اسکویی
تخصص پزشکی هسته ای
خیابان 17 شهریور - ساختمان ابن سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علیرضا بابالو
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید-نرسیده به تق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد کاظم طرزمنی
پرتونگاری
خیابان آزادی - میبین خیابان گلکشت …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود نعمتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان ششگلان - بیمارستان کودکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاطمه آدی بیگ
پرتونگاری
خیابانطالقانی - تقاطع 17 شهریور -س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سعید راد
پرتونگاری
خیبان 17 شهریور -قدیم - رادیولوژی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علی عدیلی
تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
خیابان پاستور جدید - تقاطع حاج جبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد حسین دقیقی
پرتونگاری
خیبان آزادی - بین چهاراراه گلکشت و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رضا جواد رشید
پرتونگاری
میدان راه آهن - جنب وزارت راه -بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یوسف سبحانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ونوس قطره سامانی
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان شم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رامین عابدین زاده
پرتونگاری
خیابان طالقانی-بین زیر گذر طالقانی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر افشین براهین باستانی
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید-نرسیده به تق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حبیب قادری
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان آبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر نادر قالیچی
پرتونگاری
خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود پور عیسی
پرتونگاری
خیابان آزادی-بین گلکشت و چهارراه م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فرشاد سید نژاد
پرتونگاری
خیابان دانشگاه - روبروی خیابان گلب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سید دارا موبد
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - روبروی مسج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر هاله هدی
پرتونگاری
شهرک جدید ارم - بیمارستان استاد عا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاطمه قطره سامانی
پرتونگاری
خیابان دانشگاه روبروی گلباد - بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فرزانه کاویانی
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر علیرضا ناصری
پرتونگاری
خیابان دانشگاه روبروی گلباد - بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد زفیری
پرتونگاری
خیابان امام - چهاراره آبرسانی - سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سید مصطفی قوامی
پرتونگاری
خیابان طالقانی بین زیر گذر طالقانی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد حسین عبدی کریمی
پرتونگاری
شهرک جدید ارم -بیمارستان استاد عال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عطالله اراهیمی ادهمی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی - خیابان آبرسانی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بابک محمودیان
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان اب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابوالحسن اعرج خدایی
پرتونگاری
میدان راه آهن - جنب وزارت اه -بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر شهدخت شاهین
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - روبروی مسج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یوسف آقا قلی زاده
پرتونگاری
چهاراراه عباسی-مقابل کوی خزر-رادیو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر پروین شکوری پرتوی
پرتونگاری
خیابان شریعتی شمالی - میدان نماز -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر زینت میابی
پرتونگاری
خیابان آزادی -روبروی خیابان گلباد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فیروزه نامی
پرتونگاری
خیابان دانشگاه روبروی گلباد - بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاطمه اسدی
پرتونگاری
جاده ایل گلی -کوی گلشهر -بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر منصور حداد
پرتونگاری
میدان راه آهن -جنب وزارت راه
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ابوالحسن شاکری
پرتونگاری
خیابان دانشگاه - روبروی خیابان گلب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سعید جعفری پارسا
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور - بین خیابان شریع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمود کتابچی حقیقت
پرتونگاری
خیابان قدس - قره آغاج - بیمارستان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ثریا سهمانی اصل
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر داوود علیزاده داغستان
پرتونگاری
خیابان شریعتی جنوبی - روبروی انک م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر شهرام افشار پور
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
شهرک جدید ارم - بیمارستان استاد عا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر غلامعلی حامد برقی
پرتونگاری
خیابان فارابی -جنب زیر گذر شمالی آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عزت السادات سیدی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی - چهاراره منصور …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سهیلا ظفر بخش
پرتونگاری
چهارراه آبرسانی -روبروی استان-دمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر ایرج فرج زاده
پرتونگاری
جاده ایل گلی-خیابان گلشهر-بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حمیده حسین پور فیض
پرتونگاری
خیبان ششگان - بیمارستان کودکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمود عمرانی راد
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور- ساختمان صفا35 - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر تقی اردبیلی
پرتونگاری
خیابانطالقانی - تقاطع 17 شهریور -س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بهروز آزادی نمین
پرتونگاری
خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جعفر نعمت زاده
پرتونگاری
خیابان قدس - خیابان آغاج - بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یلدا عسگری
پرتونگاری
خیابان ششگلان
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حسین باباخانی فرشکار
پرتونگاری
خیابان مدرس- جنب کمیته امداد بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مینا رهنمای توحیدی
پرتونگاری
شهرک جدید ارم - بیمارستان استاد عا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر نسرین هراتی
پرتونگاری
چهارراه آبرسانی - روبروی اسکان درم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محسن شفیع زاده
پرتونگاری
خیابان آزادی - بین خیابان شهید منت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر جمشید حسن زهتاب
پرتونگاری
خیبان 17 شهریور - بین خیابان طالقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر نیر مهاجری
پرتونگاری
خیابان هفت تیر - خیابان آبرسانی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حسینعلی نصرتی نیا
پرتونگاری
خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محسن بلورانی
پرتونگاری
خیابان شریعتی جنوبی - روبروی بانک …
امکان ثبت نوبت تلفنی