پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) تبریز
تبریز
دکتر حسین بایبوردی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
17 شهریور جدید، روبروی بانک ملت (ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمدرضا خلیلی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خیابان شمس تبریزی، چهارراه ملل متح…
امکان ثبت نوبت تلفنی