پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی تبریز
تبریز
دکتر سیدعلی مدینه ای
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یعقوب عبدوی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر محمد رهبر
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
بلوار آزادی - کلینیک شیخ الرئیس
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاروق نایبی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان 17 شهریور جدید ـ برج سینا ـ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بابک کلاهی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی - تبریز- خ آزادی- ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاطمه حمدی پور
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی - تبریز- اول خ طالق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عبدالوهاب مقدم دیزج هریک
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهارراه باغ شمال
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رضا نبی اللهی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
باغشمال - به طرف 17 شهریور - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر خلیل ملکی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکترحسن حسنی دهخوارقانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
تبریز-17 شهریور جدید-روبروی آموزش …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اسمعیل محمدی پاینده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی