پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه تبریز
مریم وحیدی حسنلوئی
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی
ارتش جنوبی چهار راه باغشمال روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
منیره ایپچی ششگلانی
تغذیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
علیرضا استادرحیمی
تغذیه
سه‌راهی‌گلگشت‌-‌ساختمان‌بهاران‌-‌ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی