پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی ایلام
دکتر علی نظری
متخصص بیماریهای عفونی وتب دار
بیمارستان حضرت امام کلینیک ویژه
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر محمدرضا ادهمی مجرد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر عبدالخالق کیخاوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی