پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد   ایلام

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب ایلام
ایلام
دکتر مسعود هاتفی
دکترای حرفه ای پزشکی
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر فرهاد مدارا
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر محمدرضا گمرکی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر آریوبرزن رحمتیان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر سیدرضا میرفلاح لیالستانی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر جواد پیرانی
مغز واعصاب
خ سعدی جنوبی 22 دکتر مالک علی محمدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر پیمان هاشمیان
متخصص مغز و اعصاب
ایلام : خیابان سعدی جنوبی - جنب او…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر پرویز افراسیاب نیا
متخصص مغز و اعصاب
ایلام : خیابان سعدی جنوبی - جنب او…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر پدرام طهماسبیان دهکردی
متخصص مغز و اعصاب
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر صوفی نیا
متخصص مغز و اعصاب
روبروی بیمارستان امام مجتمع پزشکی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر علیرضا شاه نظری
مغز واعصاب
ایلام- خ سعدی جنوبی - کوچه پشت اور…
امکان ثبت نوبت تلفنی