پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب ایلام
ایلام
دکتر مسعود هاتفی
دکترای حرفه ای پزشکی
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر آریوبرزن رحمتیان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر فرهاد مدارا
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر محمدرضا گمرکی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
ایلام
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر جواد پیرانی
مغز واعصاب
خ سعدی جنوبی 22 دکتر مالک علی محمدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر صوفی نیا
متخصص مغز و اعصاب
روبروی بیمارستان امام مجتمع پزشکی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر پیمان هاشمیان
متخصص مغز و اعصاب
ایلام : خیابان سعدی جنوبی - جنب او…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر پرویز افراسیاب نیا
متخصص مغز و اعصاب
ایلام : خیابان سعدی جنوبی - جنب او…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر پدرام طهماسبیان دهکردی
متخصص مغز و اعصاب
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر علیرضا شاه نظری
مغز واعصاب
ایلام- خ سعدی جنوبی - کوچه پشت اور…
امکان ثبت نوبت تلفنی