پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق ایلام
ایلام
دکتر سمیرا میس قوام
تخصص بیماری های قلب و عروق
ایلام - بلوار سیدالشهدا جنب بانک م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر روح الله همتی
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر سید مسعود امیرخلیلی
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر یوسف محسن زاده
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر فتانه یوسفی
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر کورش سلیمان نژاد
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر عین اله اصغر نژاد
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر حمیده خصالی
متخصص قلب وعروق
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر محمدمهدی شهبازی
قلب وعروق
دشتستان برازجان خ چمران ساختمان پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی