پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد ایلام
ایلام
دکتر جلیل فاضلی
متخصص بیهوشی
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی