پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی ایلام
ایلام
دکتر ساسان کامران
متخصص داخلی
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر قیصر کشاورز
متخصص داخلی
ایلام - ایلام -
امکان ثبت نوبت تلفنی