پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی سمنان
سمنان
دکتر سیده منا صالحی
متخصص رادیولوژی
میدان معلم- ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر سهیل قناد نشری
متخصص رادیولوژی
میدان سعدی مجتمع صدف ط سوم واحد 3
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر هما عباسی فرد
پرتونگاری
میدان سعدی مجتمع صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر سعید نصیری
پرتونگاری
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی