پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی سمنان
سمنان
دکتر سیده منا صالحی
متخصص رادیولوژی
میدان معلم- ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر سهیل قناد نشری
متخصص رادیولوژی
میدان سعدی مجتمع صدف ط سوم واحد 3
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر سعید نصیری
پرتونگاری
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر هما عباسی فرد
پرتونگاری
میدان سعدی مجتمع صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی