پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) سمنان
سمنان
دکتر وحید سمنانی
متخصص آسیب شناسی
میدان معلم 8 متری اول آزمایشگاه را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر نسرین عسگری مجدآبادکهنه
متخصص آسیب شناسی
بلوار ولیعصر روبروی پارک ولیعصر خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی