پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) سمنان
سمنان
دکتر وحید سمنانی
متخصص آسیب شناسی
میدان معلم 8 متری اول آزمایشگاه را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر نسرین عسگری مجدآبادکهنه
متخصص آسیب شناسی
بلوار ولیعصر روبروی پارک ولیعصر خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی