پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری سمنان
سمنان
دکتر رویا زهره وند
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
سمنان ، میدان سعدی ، مجتمع صدف ، ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر داوود عرب
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
سمنان - میدان سعدی - مجتمع صدف - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر آرش اردستانی زاده
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
میدان معلم ساختمان پزشکان رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی