پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری سمنان
سمنان
دکتر رویا زهره وند
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
سمنان ، میدان سعدی ، مجتمع صدف ، ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر داوود عرب
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
سمنان - میدان سعدی - مجتمع صدف - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر آرش اردستانی زاده
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
میدان معلم ساختمان پزشکان رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی