پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی سمنان
سمنان
دکتر عباس شاهی
تخصص چشم
 بلوارمعلم - روبروی پمپ بنزین جلالی
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر غلامرضا دارائی
متخصص چشم پزشک
بلوار ولیعصر نبش خ فجر
امکان ثبت نوبت تلفنی