پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی سمنان
سمنان
دکتر حسن گوشه
فوق تخصص بیماریهای ریه
میدان معلم، ساختمان پزشکان رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر محمد نساجی زواره
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بلوار مولوی کلینیک ویژه تخصصی
امکان ثبت نوبت تلفنی