پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی سمنان
سمنان
دکتر حسن گوشه
فوق تخصص بیماریهای ریه
میدان معلم، ساختمان پزشکان رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر محمد نساجی زواره
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بلوار مولوی کلینیک ویژه تخصصی
امکان ثبت نوبت تلفنی