پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مامایی کرج
شقایق دهقان نیری
ارشد مامایی و باروری - مدرس زایمان فیزیولوژی…
عضو رسمی انجمن علمی مامایی ایران. مدرس بالین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
نفیسه اخوت علویان
کارشناس مامایی
چهارراه طالقانی، بین دادسرا و فروش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
رقیه ایمان پرست
کارشناسی مامایی
میدان آزادگان - خییابان برغان - جن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرج
دکتر حوریه حسینی
کارشناسی مامائی
گوهردشت - بلوارشهرداری - ابتدای بل…
امکان ثبت نوبت تلفنی