پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق گرگان
دکتر حسن اسماعیلی
فوق تخصص قلب کودکان و اکوی جنین
عدالت ۲۱ ساختمان پزشکان ویلا طبقه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سید علی  شریفیان
متخصص قلب وعروق
گلستان - گرگان - پاساپ لاله طبقه 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر احمد شیرافکن
متخصص قلب وعروق
خ ولیعصر-ساختمان کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سیدعلی شریفیان
متخصص قلب وعروق
خ ولیعصر-پاساژ لاله ط 1- واحد 115
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدعلی رمضانی
متخصص قلب وعروق
خ ولیعصر-ساختمان سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر باقر صادقی
متخصص قلب وعروق
گلستان - گرگان -  عدالت 11 - س مهس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
میرمحمدحسین علی شریفیان درائی
متخصص قلب و عروق
پاساژ لاله-طبقه اول-واحد113
امکان ثبت نوبت تلفنی