پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی گرگان
گرگان
دکتر بهنوش مرتضوی مقدم
متخصص رادیولوژی
خ شالیکوبی پاساژ لاله ط 2 سونوگراف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر جانعلی طعنه
متخصص رادیولوژی
خ ولیعصر عدالت 31
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حجت اله درویشی
متخصص رادیولوژی
خ شالیکوبی- عدالت 7
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر افشین رضایی
پرتونگاری
خیابان ولیعصر-عدالت 18
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسین خسروی
پرتونگاری
خیابان ولیعصر-عدالت 11-ساختمان دکت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر قربانگلدی نوریانی
پرتونگاری
خیابان ولیعصر-عدالت 13
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر منیژه رودی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی شمالی-چهاراراه ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر طاهر آخوند زاده
پرتونگاری
خیاان طالقانی شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ناصرالدین ملازم سنندجی
متخصص رادیولوژی
خ ولیعصر عدالت 12 پ 12 رادیولوژی د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عبد الباقی خادمی
پرتونگاری
خیابان ولیعصر-عدالت 8
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر جعفر حسامی رستمی
پرتونگاری
جاده کمربندی-بیمارستان خاتم الانبیا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر لیلی شاهنده
پرتونگاری
خیابان آزادی-بلوار جانبازان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسن علی سینه سپهر
پرتونگاری
فلکه کاخ-کوچه رسول زاده
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حجت الله درویشی
پرتونگاری
خیابان ولیعصر-عدالت 7
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر ناصر الدین ملازم سنندجی
پرتونگاری
خیابان ولیعصر-عدالت 13
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عبدالناصر گوگلانی
پرتونگاری
خیابان شریعتی شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علیرضا بهرام کلهری
پرتونگاری
خیاان طالقانی شرقی-ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عبدالحلیم عاشور محمدی
پرتونگاری
خیابان طالانی شرقی-رادیولوژی دکتر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر احمد پور قاضی
پرتونگاری
خیاان شریعتی شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی