پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) گرگان
گرگان
دکتر شهریار علیزاده
متخصص آسیب شناسی
خ ولیعصر عدالت 11 بیمارستان موسوی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد اشعاری
متخصص آسیب شناسی
خ تالار پ 23
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر معصومه کاویانی
متخصص آسیب شناسی
گرگان- خ شهیدرجائی- مرکز بهداشت (آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهمن حضرتی
متخصص آسیب شناسی
خ ولیعصر مجتمع ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی