پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد گرگان
گرگان
دکتر مهرداد اعوانی
متخصص بیهوشی
گرگان- خیابان خمینی- کوچه شیرکش-در…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر منصور دیلمی
متخصص بیهوشی
خیابان ولیعصر، روبروی سازمان آب
امکان ثبت نوبت تلفنی