پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری گرگان
گرگان
دکتر حمیدرضا تجری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خ ولیعصر- عدالت 13- مجتمع پزشکی قا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهروز قاضی مقدم
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و.. فلوشیپ پیوند کلیه
گلستان - گرگان - ولیعصرساختمان سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد اعیانی فرد
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه،مجاری ادراری و تناسلی
گلستان - گرگان - ولیعصرپاساژ ایران…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمداعیانی
فوق متخصص کلیه ومجاری ادراری
مجتمع ایرانشهر -ط 2-واحد12
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عارف عمیدی
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
خیابان ولیعصر، مجتمع بزرگ لاله، وا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عباس فانی
متخصص اورولوژی
گلستان - گرگان - ولیعصرپاساژ لاله
امکان ثبت نوبت تلفنی