پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی گرگان
گرگان
دکتر هادی کرد
دکترا پزشکی عمومی
عدالت 48/1، ساختمان شلهین، طبقه 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر فاطمه کلاهدوز
دکترا پزشکی عمومی
خیابان ولیعصر، جنب مسجد امیر، عدال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهار قیامی
دکترا پزشکی عمومی
خیابان ولیعصر، پاساژ ولیعصر، طبقه 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر هانی قایدی حیدری
دکترا پزشکی عمومی
عدالت 1/48، طبقه 3، واحد 7
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سید یداله حسینی
دکترا پزشکی عمومی
خیابان ولیعصر، عدالت 48.1، ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عبدالرضا صابری
پزشک عمومی
گلستان - گرگان - گرگان.خیابان امام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسن جعفری نصرآبادی
دکترا پزشکی عمومی
 روبروی عدالت39-ساختمان کوشا-ط2-و5
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حیدر فقیه
دکترا پزشکی عمومی
روستای امیر آباد، روبروی داروخانه …
امکان ثبت نوبت تلفنی