پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی یزد
یزد
دکتر سعید عتیقه چی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
بلوار طالقانی - بعد از آزمایشگاه م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر سید علی موسوی
جراح ومتخصص گوش، حلق و بینی
خیابان کاشانی - جنب بیمارستان مجیب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمود اویسی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
میدان مجاهدین - خیابان ایرانشهر - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمدحسین برادران فر
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خیابان کاشانی - ابتدای کوچه مقابل …
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمدحسین دادگرنیا
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
بلوار طالقانی - جنب آزمایشگاه مرکز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر سیدعلیرضا حاجی میرزا
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - جنب س…
امکان ثبت نوبت تلفنی