پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان سم شناسی بالینی و مسمومیتها یزد
دکتر جواد شاکری
تخصص بیماری های داخلی
آزادشهر فلکه اول ابتدای خیابان اما…
یزد
امکان ثبت نوبت تلفنی