پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   یزد   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی یزد
یزد
دکتر فرزانه لشگری
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر مهدی صنعتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بلوار مدرس-میدان نماز
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر افسانه قاسمی
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر لیلا نیکوکار
پرتونگاری
خیابان آیت الله کاشانی-بیمارستان د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر سید مصطفی بقایی پور
پرتونگاری
خیابان امام رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر شراره برادران
پرتونگاری
خیابان امام رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمود فلاح تفتی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دتر حمید رضا منصوریان
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر حمید رضا نفیسی
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی