پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   ساری   همدان   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   یزد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی یزد
یزد
دکتر طاهره اخوان کرباسی
دکترای حرفه ای پزشکی
صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، نرسید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمدرضا صادقیان تفتی
دکترا پزشکی عمومی
خ امام خمینی
امکان ثبت نوبت تلفنی