پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی یزد
یزد
دکتر محمد جلیلی منش
تخصص جراحی عمومی
خیابان کاشانی - جنب بیمارستان مجیب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر سیدمصطفی شیریزدی
تخصص جراحی عمومی
خیابان فرخی - روبروی داروخانه چمران
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر لیلا بهادرزاده
تخصص جراحی عمومی
بلوار طالقانی - نبش کوچه هدایتی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی