پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم یزد
یزد
سیدمحمد محمدی زارچ
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
صفائیه - میدان ریاضی - جنب درب اصل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمد افخمی اردکانی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولو…
بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
سیدمحمد محمدی زارچ
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
بلوار جمهوری - کلینیک افشار
امکان ثبت نوبت تلفنی