پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی یزد
یزد
دکتر محمدباقر اولیاء
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
صفاییه - بیمارستان شهید صدوقی - بخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر اصغر خوشنود
تخصص بیماری های داخلی
بلوار طالقانی - جنب آزمایشگاه مرکز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمدحسین آنتیکچی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان کاشانی - کوچه بیمارستان بهمن
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر منصور رفیعی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان امام خمینی - بیمارستان سیدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی