پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی قزوین
قزوین
دکتر رضا قاسمی برقی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
قزوین - قزوین - قزوین سبزه میدان-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی