پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب قزوین
قزوین
دکتر سید محسن حسنی برزی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خ فردوسی - پایین تر از تقاطع بوعلی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حسین مژدهی پناه
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان فردوسی، کوچه،  شهید جانباز،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر مسعود پوستی
دکترای حرفه ای پزشکی
قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر هادی اخوی زادگان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان فردوسی - کوچه دیانت - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر فرشید عظیمی
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان خیام، کوچه اول، مجتمع پزشکی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید مهران مولوی شیرازی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمیده مصطفایی
متخصص مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین نادری جنوبی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد باقر سماوات
متخصص مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین خیام-ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمود کاغذچی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان خیام شمالی - ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی