پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب قزوین
قزوین
دکتر سید محسن حسنی برزی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خ فردوسی - پایین تر از تقاطع بوعلی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حسین مژدهی پناه
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان فردوسی، کوچه،  شهید جانباز،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمود کاغذچی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان خیام شمالی - ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید مهران مولوی شیرازی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر فرشید عظیمی
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان خیام، کوچه اول، مجتمع پزشکی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر هادی اخوی زادگان
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان فردوسی - کوچه دیانت - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر مسعود پوستی
دکترای حرفه ای پزشکی
قزوین بوعلی شرقی - ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمیده مصطفایی
متخصص مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین نادری جنوبی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد باقر سماوات
متخصص مغز و اعصاب
قزوین - قزوین - قزوین خیام-ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی