پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی قزوین
قزوین
دکتر داوود جلیلی
پرتونگاری
خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سیمین میر کمالی
پرتونگاری
چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه ی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر آناهیتا مرامی
پرتونگاری
سه راه شهرداری-ساختمان دکتر جامه ای
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید رضا مجابی
پرتونگاری
خیابان میر عماد-نرسیده به فلکه عدل
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر ادمون نجیبی
پرتونگاری
چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه ی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر فرهاد گیویان
پرتونگاری
خیابان فردوسی-بیمارستان دهخدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر پریرخ یزدانیان
پرتونگاری
چهارراه شهرداری
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد حسن جباری
پرتونگاری
سه راه شهرداری -ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمید رضا خیر خواهان
پرتونگاری
خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عدالکریم منصوری
پرتونگاری
خیابان بوعلی-چهاراراه فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عباس قدیمی
پرتونگاری
خیابان نادری-ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی