پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی قزوین
قزوین
دکتر داوود جلیلی
پرتونگاری
خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سیمین میر کمالی
پرتونگاری
چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه ی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر آناهیتا مرامی
پرتونگاری
سه راه شهرداری-ساختمان دکتر جامه ای
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید رضا مجابی
پرتونگاری
خیابان میر عماد-نرسیده به فلکه عدل
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر فرهاد گیویان
پرتونگاری
خیابان فردوسی-بیمارستان دهخدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر پریرخ یزدانیان
پرتونگاری
چهارراه شهرداری
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد حسن جباری
پرتونگاری
سه راه شهرداری -ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر ادمون نجیبی
پرتونگاری
چهارراه عدل -خیابان عدل-نبش کوچه ی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عدالکریم منصوری
پرتونگاری
خیابان بوعلی-چهاراراه فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمید رضا خیر خواهان
پرتونگاری
خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عباس قدیمی
پرتونگاری
خیابان نادری-ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی