پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) قزوین
قزوین
دکتر فاطمه حاج منوچهری
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خیابان خیام شمالی، آزمایشگاه بهار
امکان ثبت نوبت تلفنی