پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی قزوین
دکتر علی امیری
روانشناس کودک و خانواده
طرحواره درمانگر و متخصص P.M.T
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر پیمان پیروی
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
درمان دارویی،مشاوره و روان درمانی
امکان ثبت نوبت تلفنی