پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی قزوین
قزوین
دکتر سعید قاجار
تخصص چشم
خیابان فردوسی جنوبی - کوچه نسترن -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر مسعود طارمی
متخصص چشم پزشکی
فردوسی - ساختمان پزشکان حشمت
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محسن تبریزی
تخصص چشم
قزوین-خیابان فردوسی-سه راه شهرداری
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر پریسا پرکار رضائیه
تخصص چشم
قزوین خیام-ساختمان پزشکان پاستور
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد انوری آذر
متخصص چشم
قزوین - قزوین - قزوین بوعلی شرقی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمید مرآت
تخصص چشم
فردوسی - ساختمان البرز
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حسین یوسفی جوردهی
متخصص چشم
قزوین - قزوین - قزوین سه راه خیام-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد مزارعی
چشم
قزوین بوعلی-ساختمان بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر عباس اکرمی
متخصص چشم پزشکی
چهار راه فردوسی - ساختمان فردوسی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر حمیده شنازندی
چشم
تاکستان امام - روبروی اداره پست سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی