پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی شاهرود
شاهرود
دکتر احسان نزاکتی علیزاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر احسان بینش
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی