پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد   شاهرود

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی شاهرود
شاهرود
دکتر عبدالرضا بذری
متخصص گوش و حلق و بینی
خ 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار
امکان ثبت نوبت تلفنی