پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی شاهرود
شاهرود
دکتر عبدالرضا بذری
متخصص گوش و حلق و بینی
امکان ثبت نوبت تلفنی