پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب شاهرود
شاهرود
دکتر بابک اسماعیلی احمدآبادی
جراح مغز و اعصاب
22 بهمن - ساختمان میلاد
امکان ثبت نوبت تلفنی