پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی شاهرود
شاهرود
دکتر مهرداد شبستری
پرتونگاری
بلوار باهنر-بیمارستان امام خمینی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سیدحسن امیرخلیلی
متخصص رادیولوژی
شاهرود میدان امام ابتدای خیابان 22…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر مریم طبقیان
پرتونگاری
خیابان 22 بهمن -ساختمان رسول اکرم
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر حبیب ذاکریان
پرتونگاری
خیابان امام خمینی-ساختمان پزشکان م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید حسن امیر خلیلی
پرتونگاری
میدان امام-اول خیابان 22 بهمن
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر اسماعیل آشورزاده
پرتونگاری
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی