پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) شاهرود
شاهرود
دکتر محمد رضا رحیمی مقدم
متخصص آسیب شناسی
خ 22 بهمن آزمایشگاه دانش
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر مجید نوریان
متخصص آسیب شناسی بالینی
خ 22 بهمن - نرسیده به مسجد قرآن - …
امکان ثبت نوبت تلفنی