پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی شاهرود
شاهرود
دکتر حمید واحدی
متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی