پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی شاهرود
دکتر فریور باقری
متخصص ارتوپدی
میدان امام خیابان بیست و دو بهمن ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر صمد عادل نیا
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
سمنان - شاهرود خیابان - 22بهمن - ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر محمود عامری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
سمنان - شاهرود-خیابان22بهمن-ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی