پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی شاهرود
دکتر فریور باقری
متخصص ارتوپدی
میدان امام خیابان بیست و دو بهمن ک…
شاهرود
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر صمد عادل نیا
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
سمنان - شاهرود خیابان - 22بهمن - ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر محمود عامری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
سمنان - شاهرود-خیابان22بهمن-ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی